tor 2017-10-12 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Elisabeth Kristoffersson och Mona-Lisa Fransberg från Umeå kommuns konsumentrådgivning informerade denna kväll om konsumetköplagen som gäller i Sverige (och EU).

I sitt jobb märker de av ett ökande intresse för katter och raskatter. Konsumentköplagen gäller när en näringsidgare säljer till en konsument. Det är helt en skyddslagstiftning för konsumenten då säljaren/näringsidgaren anses vara den starkare parten. Djur jämställs med vilken vara som helst. Ibland kan det vara lite oklart om vem som räknas som näringsidgare, men generellt omfattar det alla raskattuppfödare. Vårt syfte är ju i allmänhet att föda upp flera kullar (även om det ibland kan bli med ett par års mellanrum) och återkommande verksamhet är ett viktigt kriterium. Konsument är en person som handlar huvudsakligen för ändamål som inte är näringsverksamhet, d v s inte köper katt till avel.

Raskattuppfödaren/näringsidgaren ansvarar för att katten/varan uppfyller utlovad kvalitet och egenskaper. Katten ska stämma överens med den beskrivning som uppfödaren har givit, passa till särskilda önskemål som köparen har lagt fram (t ex utställning). Säljaren måste upplysa om egenskaper eller avvikelser hos katten som köparen bör ha kännedom om innan köpet.

Köparen har tre års reklamationstid. Under de första sex månaderna har köparen ett förstärkt skydd. Det innebär att fel som upptäcks inom den tiden anses ha funnits vid köpet, om uppfödaren inte kan påvisa motsatsen.

Om köparen påtalar ett fel på katten så ska säljaren i första hand avhjälpa felet eller ersätta katten med en ny. Om detta inte är möjligt kan köparen få prisavdrag eller häva köpet. Exempel på avhjälpande: Om den sålda kattungen har en defekt som måste åtgärdas genom operation, ska uppfödaren betala operationen.

Förutom konsumentköplagen finns även köplagen, som gäller mellan två näringsdigare/uppfödare. Den ger möjlighet till egna köpeavtal med speciella överenskommelser.

Ovanstående är en mycket förkortad sammanfattning av en lärorik och viktig kväll.
Elisabeth och Mona-Lisa tipsade även om webbsidan www.konsumenternas.se där bl a alla olika kattförsäkringar innehåll och omfattning kan jämföras.
Vi är välkomna till konsumentrådgivningen om vi behöver ytterligare information eller goda råd.

Sammanfattat av Kristin Stenmark