tor 2017-05-18 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Vad blev bra och vad kan vi göra ännu bättre nästa år?

Kassören redovisar det ekonomiska utfallet.