tor 2017-03-23 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Torsdag den 23 mars hjälps vi åt att iordningställa vårt nya förråd. Som vanligt bjuds det på fika.