tor 2017-03-16 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Hur förbereder du dig och din katt inför en utställning?
Vad ska du tänka på och ha med dig?

Hur går utställningen till, när ska din katt fram till domaren?

Dessa och många andra funderingar får du svar på ikväll.