tis 2016-09-06 kl. 17:00 - 21:00

, ,


Veterinär Lennart Nilsfors besöker BJK för att scanna katternas hjärtan och njurar igen. Smiley sm

Info och anmälan: ordforande@bjorkstakatten.se