tor 2016-03-10 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Vi samlas för att gå igenom motioner och andra handlingar inför SVERAKs årsmöte den 19-20 mars. Maria Laestander och Anna Franklin är valda av årsmötet att åka dit för klubbens räkning och behöver medlemmarnas vägledning för att rösta "rätt".

Kommer testperioden med "tidig hemgång" från utställningar att fortsätta? Hur kommer assistentutbildningarna att utvecklas? Vad menas med SVERAKs nya grundregler för medlemmar? Ska danska katter få vara med på Scandinavian Winner? Kommer veterinärbesiktning genom stickprov att bli vanligare på kattutställning i framtiden? Ska alla huskatter, även de yngsta, vara kastrerade för att få ställas ut? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras på årsmötet.

SVERAKS årsmöteshandlingar finns här >