tor 2015-05-28 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Fyra personer och en katt träffades denna kväll på klubblokalen och spånade ihop förslag på hur vi kan göra klubbens medverkan på Stora Nolia till en succé. Vi pratade bl a om att bjuda in fler kattorienterade föreningar, hur kattbedömningarna kan genomföras och hur vi bäst når ut med vårt budskap om att höja kattens status. Villken typ av aktiviteter kan väcka intresset hos barn, ungdomar och familjer? Kreativt pysselbord, tipsrunda, ansiktsmåling? Vad kan du bidra med?

Hör av dig till styrelsen om du har idéer om hur vi bäst lyfter fram Björkstakatten, vårt 30-årsjubileum, kattens viktiga plats i samhället etc! På Stora Nolia når vi t till en stor och viktig publik.

Anmäl om du vill visa katt på Stora Nolia till Maria Laestander, 0705-46 84 85 senast 30 juni. Meddela hur många katter du vill ha med, ras/raser och vilka dagar du kan respektive inte kan delta.