tor 2014-09-25 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Välkommen till första utställningsmötet inför vår internationella kattutställning den 18-19 april. Vi inleder med en ekonomisk redovisning av årets utställning. Sedan presenterar vi våra bokade domare, fördelar uppgifter och börjar på inbjudan för 2015.
Hur ska vi uppmärksamma vårt 30-årsjubileum på utställningen?