Hej alla Björkstakatter! - Medlemsutskick december 2021 2021-12-06 kl. 20:33

Här kommer lite om vad som är på gång i klubben! Mer information finns ofta att läsa på www.bjorkstakatten.se samt på vår facebooksida.
BJK hanterar alla medlemsuppgifter enligt gällande lagstiftning, vår GDPR-policy finns att läsa på vår hemsida.

Lucia och julfika torsdag den 16/12 kl 19.00 i kvartersgården på Stävgränd 47, Östra Ersboda. Vi pratar om hur vi firar en så säker jul som möjligt tillsammans med våra katter. Information om samarbete med Studiefrämjandet samt information om kommande uppfödarutbildning.

Vi vill påminna att det är dags att förnya medlemskapet i BJK.
Aktuella medlemsavgifter är;
Huvudmedlemskap 350 kr/år.
Familjemedlemskap 110 kr/år (om någon annan i hushållet redan är huvudmedlem).
Juniormedlemskap 250 kr/år (gäller tom det år medlemmen fyller 18 år och kräver målsmans godkännande).
Stödmedlemskap 150 kr/år.
Uppfödare kan ge sina kattungeköpare ett medlemskap under ett år för 175:-.

Medlemskapet gäller per kalenderår (1 jan - 31 dec). Vid betalning från 1:a december gäller medlemskapet även påföljande år.
Inbetalning sker till BJKs bankgiro 848-7167, glöm inte att meddela medlem@bjorkstakatten.se om du bytt namn, adress etc. under året.

Är du nyfiken på att jobba i klubbens styrelse eller vet du någon som vore lämplig? Kanske vill du veta mer om vad uppdraget innebär?
BJKs valberedning vill att ni så snart som möjligt skickar era förslag till valberedning@bjorkstakatten.se!

Motioner och andra ärenden till Björkstakattens årsmöte sänds skriftligen till styrelsen före december månads utgång. Maila till styrelse@bjorkstakatten.se 

Save the date! Björkstakattens årsmöte är lördag den 26 februari 2022! Vi hoppas och arbetar för att årsmötet kommer att ske analogt i någon kvarterslokal.

På länken nedan kan du läsa om vad som kommer att ändras i SVERAK fr o m 1 januari 2022.
https://www.sverak.se/2021/11/17/1-januari-2022/ 

Nästa styrelsemöte är den 11 januari 2022. Har ni frågor eller idéer som ni vill att styrelsen ska behandla så maila dem till styrelse@bjorkstakatten.se

Med önskan om att ni alla får en fin advent och en riktigt god jul tillsammans med era fyrbenta vänner!

Styrelsen