Hej Björkstakatter och god fortsättning på det nya året! - Medlemsutskick januari 2021 2021-01-20 kl. 10:37

Här kommer det senaste som är på gång i klubben! Alla aktiviteter, där inget annat anges, sker på torsdagskvällar kl. 19.00 och än så länge digitalt. Mer info finns ofta att läsa på www.bjorkstakatten.se samt på vår facebooksida. BJK hanterar alla medlemsuppgifter enligt gällande lagstiftning, vår GDPR-policy finns att läsa på vår hemsida.

Först en liten propå angående medlemsavgiften, det är snart dags att uppdatera vårt medlemsregister och vi vill inte att du faller ur! Den som inte har betalat medlemsavgift för 2021 ännu kan inte längre logga in på SVERAKs "Mina katter". För att inte missa första numret av tidningen "Våra Katter" måste inbetalningen göras senast 31 januari.

För er som har information på hemsidan (uppfödning, bilder etc.) så är det viktigt att betala in omgående, efter den 1/3 försvinner dessa uppgifter för icke medlemmar och måste läggas in igen vid förnyat medlemskap (detta i enlighet med GDPR).

Vi vill flagga för nästa HCM-scanning med veterinär Nilsfors, som sker onsdag den 27/1 på kvällstid. Vi behöver vara extra försiktiga i dessa tider så ni kommer att sitta kvar i era bilar och vänta tills vi ringer och kallar in er till veterinären. Därför är det viktigt att ni i anmälan anger ert mobilnummer där vi kan nå er.
Björkstakatten tar en anmälningsavgift på 100 kr/person (inte per katt). Denna avgift betalas i förväg i samband med att du får din mailbekräftelse på att du och din/dina katter har kommit med.
Anmälan är öppen och anmäl så snart du kan då det finns platser kvar!
Anmälan och övrigt som gäller undersökningen endast till denna adress: ultraljud@bjorkstakatten.se

Vi ångar på in på det nya året med en Idékläckarkväll torsdag den 4/2. Välkommen till en kväll där alla medlemmar har möjlighet att påverka klubbens verksamhet. Nu börjar vi bli tämligen duktiga på digitala möten. Men hur kan vi utveckla våra upplägg? Starta nya studiecirklar? Bjuda in kul föreläsare? Vad vill du göra i väntan på våren då vi kan ses utomhus?

Med nytt år kommer förhoppningsvis en ny BJK-utställning! Utställningsmötet torsdag den 21/1 flyttas till den 11/2. Vi hoppas på ett välbesökt digitalt utställningsmöte torsdag den 11/2. Vi har en diskussion och planering inför årets utställning. Hur genomför vi den bäst och mest corona-flexibelt? Välkommen att medverka med tips, idéer och entusiastiska hejarop!

Årsmötesdags är det söndag den 21/2 då Björkstakattens årsmöte går av stapeln kl. 14.00 digitalt via zoom.
Kallelse och dagordning kommer ni även att få som epostutskick inom kort.

Nästa styrelsemöte är den 17 februari. Har ni frågor eller idéer som ni vill att styrelsen ska behandla så maila dem till styrelse@bjorkstakatten.se 

Med hopp om att solen snart orkar lysa upp alla kattpussar på fönstren!
/ Styrelsen