Hej alla Björkstakatter! - Medlemsutskick februari 2021 2021-02-23 kl. 23:02

Björkstakatten vill framföra ett innerligt, varmt tack till de medlemmar som fortsatt har gett styrelsen förtroende för ytterligare ett år! Vi hoppas att vi under 2021 fortsatt ska bidra till föreningens utveckling och arbete på bästa sätt. Vi ser fram emot detta verksamhetsår med stor glädje och tillförsikt!

Vi välkomnar den styrelsen som valdes och konstituerades enligt följande:
Susanne Vikström, ordförande, 1 år,
Gerd Andersson, ledamot, 2 år,
Anders Fjällström, ledamot, 2 år,
Sven-Arne Jansson, vice-ordförande, 2 år,
Karin Lidvall, ledamot, 2 år,
Camilla Liljendahl, suppleant, 1 år,
Veronica Framell, suppleant, 1 år

Förra året valdes och kvarstår också detta år:
Ann-Christin Burman
Åsa Liljendahl
Eva Lindvall, kassör
Kristin Stenmark, sekreterare

Som valberedning välkomnar vi att ge förtroendet ännu ett år till Maria Laestander, Pia Troberg och Tia Norrgård!

Här kommer det senaste som är på gång i klubben! Alla aktiviteter, där inget annat anges, sker på torsdagskvällar kl. 19.00 och än så länge digitalt. Mer info finns ofta att läsa på www.bjorkstakatten.se samt på vår facebooksida. BJK hanterar alla medlemsuppgifter enligt gällande lagstiftning, vår GDPR-policy finns att läsa på vår hemsida.

torsdag den 25/2 är det dags för ett trivsamt kattsnack online igen! Vilka favoritleksaker har din katt? Visa upp och tipsa varandra. Det är ju ett välbekant fenomen att katter ofta blir less på sina aktivitetsgrejer. Och som matte/husse tar det lätt slut på idéer och uppslag.
Logga in på: https://umu.zoom.us/j/65527666044 

Vi har glädjen att lyssna till Ylva Stockelberg, söndag den 7/3 kl 14.00, som hjälper oss att bättre lära känna våra katter! Umgänget med våra katter ger mycket men kan ge ännu mer när vi förstår våra katter bättre!
Deltagaravgiften är 50 kr för BJK-medl, 70 kr för övriga. Betala till Swish 1232490746 eller Björkstakattens bg 848-7167, skriv ”7mars”.
Anmäl senast 1 mars till aby@kattkristin.se uppge din e-postadress som vi sen skickar zoom-länken till.

Tyvärr måste vi utifrån smittläget ställa in nästa HCM-scanning med veterinär Nilsfors, som skulle varit onsdag den 11/3. Vi får hoppas att utvecklingen av pandemin går åt rätt håll och att scanningen i maj kan genomföras.

Kom med och påverka hur Björkstakatten ska ställa sig till de val, skrivelser och motioner som ska behandlas på SVERAKs årsmöte! Torsdag den 18/3 går vi tillsammans igenom SVERAKS årsmöteshandlingar och hjälper årsmötesdelegaterna att föra fram våra röster. Årsmöteshandlingar finner du på denna adress: https://www.sverak.se/om-sverak/sveraks-arsmote/ 

Här kommer lite nyheter från SVERAK:

ID-registrering via id-registret.se
Stambokförda raskatter i SVERAK förs automatiskt över till ID-registret då uppfödaren antingen sparar ID-nr via MinaKatter eller vid första ägarbytet via blankett.
Tänk på att blanketten ”Anmälan till id-registret.se”, som vissa får hos veterinären, inte ska användas när det gäller stambokförda raskatter i SVERAK.
Vi vill också påminna om att det fortfarande är kostnadsfritt för medlemmar att registrera sina huskatter i SVERAKs ID-register vilket man med fördel gör via MinaKatter.

En assistentutbildning via webb kommer att hållas den 14/3 mellan kl 14.00-16.30. En inbjudan kommer att läggas ut på SVERAKs hemsida inom kort.

Vi vill påminna om att det är möjligt att göra ägarbyte online via MinaKatter. Ägarbytet sker omedelbart, kostar inget, och är en trygghet för köparen. Manual för ägarbyte online samt instruktionsfilm finns på hemsidan.

Vi gratulerar en ny SVERAK-diplomerad uppfödare i klubben:
SE*NavaJeevan’s Marie Brandberg

Nästa styrelsemöte för Björkstakatten är den 23 mars. Har ni frågor eller idéer som ni vill att styrelsen ska behandla så maila dem till styrelse@bjorkstakatten.se 

Vi har mycket att göra 2021, nu lägger vi in nästa växel! Tack för att ni hänger med i år också!

Vi hoppas att vårvintersolens strålar når alla fina medlemmar och kattnosar!

/ Styrelsen