Hej alla Björkstakatter! - Medlemsutskick februari 2020 2020-02-26 kl. 21:03

Björkstakatten vill framföra ett innerligt, varmt tack till de styrelsemedlemmar som lämnat över stafettpinnen vid årsmötet den 22 februari! Det är många timmars arbete och ett stort engagemang som fått avlösning, men vi hoppas att få se er även i framtiden bidra till föreningens utveckling och arbete på ett eller annat sätt.

Vårt stora tack riktar vi till:
Maria Laestander som varit Björkstakattens ordförande i åtta år,
Arne Lahti som varit kassör i föreningen under fyra år och till
Katarina Johansson Strandberg för sina två år som suppleant i styrelsen.

Tack till valberedningens Dan Burman, Gunny Blomgren och Pernilla Helmersson för ett föredömligt professionellt arbete som resulterat i en styrelse med såväl god kemi och samarbetsförmåga som hög kompetens.

Vi välkomnar den nya styrelsen som valdes och konstituerades enligt följande:
Susanne Vikström, ordförande, 1 år
Ann-Christin Burman, ledamot, 2 år
Åsa Liljendahl, ledamot, 2 år
Eva Lindvall, kassör, 2 år
Kristin Stenmark, sekreterare, 2 år
Karin Lidvall, ledamot, fyllnadsval 1 år
Camilla Liljendahl, suppleant, 1 år
Veronica Framell, suppleant, 1 år

Förra året valdes och kvarstår också detta år:
Gerd Andersson
Anders Fjällström
Sven-Arne Jansson, vice ordförande (utsågs till vice ordförande 2020)

Som ny valberedning välkomnar vi Maria Laestander, Pia Troberg och Tia Norrgård!

Ni som nu har lämnat stafettpinnen har berett en stabil grund för Björkstakatten att arbeta vidare från. Vi som är den nya styrelsen kommer göra vårt bästa att vidare förvalta och vidareutveckla allt det goda som tidigare skapats. Vi ser fram emot detta verksamhetsår med stor glädje och tillförsikt!

Här kommer det senaste som är på gång i klubben! Alla aktiviteter, där inget annat anges, sker på torsdagskvällar kl. 19.00 i vår klubblokal på V.Idrottsallén 4 C. Mer info finns ofta att läsa på www.bjorkstakatten.se samt på vår facebooksida.
BJK hanterar alla medlemsuppgifter enligt gällande lagstiftning, vår GDPR-policy finns att läsa på vår hemsida.

En stor del av klubbarbetet nu under mars och april handlar om vår utställning som går av stapeln den 18-19 april.
Det var roligt att så många medlemmar slöt upp på det senaste utställningsmötet i februari, men det finns fortfarande luckor att fylla så fortsätt höra av er på show@bjorkstakatten.se.
Och har ni inte anmält era katter så gör det omgående för det har snabbt fyllts på med anmälda katter, sista anmälningsdag 29/3!

Kom med och påverka hur Björkstakatten ska ställa sig till de val, skrivelser och motioner som ska behandlas på SVERAKs årsmöte! Torsdag den 5/3 går vi tillsammans igenom SVERAKS årsmöteshandlingar och hjälper årsmötesdelegaterna att föra fram våra röster. Val av ny ordförande för SVERAK står på dagordningen. Årsmöteshandlingar finner du på denna adress: https://www.sverak.se/om-sverak/sveraks-arsmote/ 

Vi vill flagga för nästa HCM-scanning med veterinär Nilsfors, som sker onsdag den 11/3 på kvällstid. Anmälan och övrigt som gäller undersökningen endast till denna adress: ultraljud@bjorkstakatten.se 

Nästa öppna utställningsmöte är den 12/3, då räknar vi med en lika god uppslutning som i februari. Vi behöver tillsammans kunna summera läget, stämma av bemanningen och börja ladda inför att leverera en kanonutställning på Nolia!
Varje insats är enormt värdefull, både inför och på plats från torsdag till söndagkväll den 16-19 april.

Ni som är nya utställare vill vi hälsa extra välkomna på nybörjarträffen torsdag den 19/3 kl. 19.00.
Vi går tillsammans igenom förberedelserna och själva utställningsdagarna, självklart blir det både fika och tid för frågor. Boka gärna plats för din katt till show@bjorkstakatten.se om du vill ta med katten och träna den också.

Vi har mycket att göra 2020, nu lägger vi in nästa växel! Tack för att ni hänger med i år också!

Vi hoppas att vårvintersolens strålar når alla fina medlemmar och kattnosar!

/ Styrelsen