2023-05-04 kl. 22:09 av Kristin Stenmark


Stort TACK till alla härliga medlemmar i Björkstakatten som med entusiasm, kreativitet och helt ideellt arbetar på sin fritid för att göra vår klubb och verksamhet så bra!

Årets Kattklubb inom SVERAK 2022 – BJK, Björkstakatten

Motivering

Genom att skapa möten för erfarna och nya medlemmar samt för allmänheten, samarbeta med lokala aktörer, sprida information och värna om såväl raskatter som den hemlösa katten arbetar klubben aktivt, målmedvetet och långsiktigt för katten, kattägaren och kattintresserade.

Alexandra Krainer, Sven-Arne Jansson med SVERAKs ordförande Eva Porat och NN.