2021-12-13 kl. 16:10 av Susanne Vikström


Från och med den 1 januari 2022 ska sökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest.

Denna ändring innebär förändrad rutin för ansökan om stamnamn, som innebär att:

 • Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto (1 500 kr), sänds till kansliet via egen kattklubb, precis som tidigare (framöver kommer detta kunna sändas via (MinaKatter).
 • Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 • I samband med skick av länk till kunskapstest, bifogas även länk till Stadgar och Regler på webben, samt i pdf. Om sökande så önskar, kan de även postas.
 • Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 • Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
 • Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som bekräftelse, inga Stadgar och Regler postas ut i detta skede då sökande redan erhållit dessa.

Vid ansökan om medinnehavare till redan godkänt stamnamn, ska även denne ha erlagt godkänt kunskapstest. Det innebär förändrad rutin för ansökan om tillägg av medinnehavare, som innebär att:

 • Ansökan om tillägg av medinnehavare med tillhörande kvitto (200 kr/tillägg), sänds till kansliet via egen kattklubb.
 • Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 • Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 • Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ändringen, enligt tidigare rutin.
 • Vid godkänd ändring postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.