2021-06-22 kl. 12:40 av Susanne Vikström


– håll dig uppdaterad på var och när veterinär finns att tillgå där du befinner dig!

 

Till följd av personalbrist kommer ett flertal verksamheter inom djursjukvården under den kommande sommaren ha begränsande öppettider och minskade resurser för mottagning. I vissa fall stänger man mottagningar helt under jourtid (kvällar, nätter och helger).

– Sveriges Veterinärförbund
Du kan också läsa mer på SVFs hemsida: https://www.svf.se/nyheter/kris-inom-svensk-djursjukvard-riskerar-att-aventyra-arbetsmiljo-och-djurskydd-under-den-kommande-sommaren/