2020-12-30 kl. 15:15 av Susanne Vikström


Medlemsavgifter för 2021 är;
Huvudmedlemskap 350 kr/år.
Familjemedlemskap 110 kr/år (om någon annan i hushållet redan är huvudmedlem).
Juniormedlemskap 250 kr/år (gäller tom det år medlemmen fyller 18 år och kräver målsmans godkännande).
Stödmedlemskap 150 kr/år.
Kattungeköpare 175 kr/år (avser första medlemsåret).

Medlemskapet gäller per kalenderår (1 jan - 31 dec). Vid betalning från 1:a december gäller medlemskapet även påföljande år.
Inbetalning sker till BJKs bankgiro 848-7167, glöm inte att meddela medlem@bjorkstakatten.se om du bytt namn, adress etc. under året.