2020-03-12 kl. 21:10 av Webmaster


Vi försökte verkligen. För er utställare, för oss som klubb och för att vi är en förening av eldsjälar. Men för just desamma måste vi med tungt hjärta, men lätt sinne nu när beslutet är taget, delge er detta besked.

På grund av risken för smittspridning av Coronaviruset måste Björkstakatten tyvärr meddela att vår internationella utställning den 18-19 april 2020 i Umeå ställs in.

De utställare som önskar kommer att få sin anmälningsavgift återbetald. Vi ber om tålamod under detta arbete och återkommer med information till utställarna kring återbetalningar via mail.

Vi hoppas att denna pandemi kan stoppas och att vi alla ses på nästkommande BJK-utställning! Ta hand om er!

- - - - -

We really tried.
For our exhibitors, for the sake of our club and because we are really dedicated people.
But for all the same reasons, it's with heavy hearts, but mind at ease now that the decision is made, we have to share this message.

Unfortunately, due to the risk of spreading the Corona virus, Björkstakatten has to announce that our international exhibition on 18-19 April 2020 in Umeå will be cancelled.

Those who want will get their registration fee refunded. We ask for patience during this work and will return with information by email to all exhibitors regarding refunds.

We hope this pandemic can be stopped and that we all get together at the next BJK show! Take care!