2019-12-12 kl. 16:17 av Susanne Vikström (Uppdaterad 2020-01-25 kl. 15:51)


Önskar du som medlem att kunna påverka din klubb Björkstakatten genom att skicka in motioner till årsmötet?

Motioner som ska behandlas på årsmötet 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2019.
Motionerna skickas via e-post till styrelse@bjorkstakatten.se

Tänk på att man måste vara medlem både då motionen skickas in och vid årsmötet för att motionen ska kunna behandlas.

Årsmötet kommer att hållas lördagen den 22 februari 2020 i kvarterslokal på Ersboda, Trattgränd 28, med en efterföljande fest på kvällen!
Återkommer om tid senare.

Styrelsen för Björkstakatten