2019-12-11 kl. 13:24 av Webmaster


I enlighet med ett beslut som togs på SVERAKs årsmöte 2019 kommer avgiften för stamtavlor höjas från den 1/1 2020.

Priset höjs med 50 kr per stamtavla dvs blir det nya priset 350:- för ej diplomerade uppfödare och 250:- för diplomerade uppfödare.

Vilket pris som gäller beror på vilken dag som avgiften betalas, inte när dokumenten skickas. Med andra ord bör de uppfödare som har kullar nu se till att betala senast den 31/12 för att få den lägre avgiften.

MVH Björkstakattens avelssekreterare Anna Franklin.