2017-12-22 kl. 13:39 av Webmaster


Björkstakattens styrelse vill önska alla medlemmar (och övriga besökare) en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Vi har nu avslutat året med att skicka ut ett nyhetsbrev som även kän läsas här.