2016-11-30 kl. 12:55 av Webmaster (Uppdaterad 2018-05-23 kl. 12:18)


SVERAKs kansli är stängt under 23-27 december. Stambokföringen är stängd från 12:00 22 december och öppnar 9 januari. Telefontiderna´ändras under 28/12 - 6/1 till 9:30-12:30

Skicka in ansökningar och registreringar etc så snart som möjligt.