2016-11-14 kl. 16:33 av Webmaster (Uppdaterad 2018-05-23 kl. 12:21)


Till DIG SOM ÄR MEDLEM i Björkstakatten På Årsmötet i februari utsågs undertecknad till sammankallande för valberedningen. Vår uppgift är att förbereda de val som kommande årsmöte ska företa. I det arbetet behöver vi DIN medverkan. Vår önskan är att du utnyttjar den förslagsrätt som alla medlemmar i föreningen har, och redovisar vilka DU anser bör väljas till vår förenings olika förtroendeposter i styrelsen, vilken består av nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Du kan antingen föreslå någon i klubben som DU tycker är kompetent och som
DU anser skulle göra ett bra jobb på en förtroendepost, eller så kanske DU själv
skulle vilja arbeta mer aktivt i klubben och inneha en förtroendepost.

Skicka ett e-mail, eller ring mig, både om DU vill föreslå någon annan i klubben
eller om du själv vill ta på dig ett förtroende uppdrag.

Dina förslag vill vi ha senast den 20 december 2016.
Sänd in DINA förslag till följande adress, eller ring:
Pia Kaartinen
E-post: pkvarken@hotmail.com
Tel:  070-338 28 42

Vänliga hälsningar
Valberedningen genom Pia Kaartinen