tor 2014-03-06 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Vi går igenom de val, handlingar och motioner som ska upp på SVERAKs årsmöte. Kom och påverka hur Björkstakatten ska rösta.