tor 2014-02-13 kl. 19:00 - 21:00


Alla medlemmar hälsas välkomna med idéer och uppslag till klubbens verksamhet.