tor 2014-01-16 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Inventering av material inför utställningen för att se vad som behöver kompletteras.