tor 2024-05-30 kl. 18:00 - 21:00

Klossen, Ålidhems centrum, - Umeå


Dags för Utvärderingsmöte!

Vi träffas på Klossen på Ålidhems Centrum för att reflektera, utvärdera och disskutera hur vår utställning har gått.

Vad var bra under helgen?
Vad hade kunnat gå ännu bättre?
Behöver vi tänka på något mer inför nästa år?
Osv..

Alla medlemmar är välkommna att delta och komma med sin input från Utställningshelgen.

Ni som inte kan närvara fysiskt, kan maila era synpunkter till show@bjorkstakatten.se


Efter utvärderingen av vår utställning tänkte vi gå igenom SVERAKs Värdegrund och sedan diskutera utifrån dessa punkter: 
- Innehåll/innebörd.
- Om vi som klubb jobbar med det idag.
- Hur skulle vi kunna jobba med det i klubben.
- Finns det något vi behöver från SVERAK för detta arbete?Vi bjuder på fika!

Varmt Välkommna!