lör 2024-02-17 kl. 16:00 - 18:00

Kvarterslokal, Östra Ersboda, Stävgränd 47, Umeå


Björkstakatten bjuder in till Årsmöte!

Lördag 17 februari kl 16.00 - boka datumet i din kalender.

 OBS! kom ihåg att anmäla senast den 11 februari om du vill vara med på middagen efter mötet! 

Anmäl till: anmalan@bjorkstakatten.se 

 

Handlingarna nedan finns att läsa under inloggning:

 

Kallelse och dagordning

Valberedningens förslag 2024

Balansräkning

Resultaträkning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024