tor 2023-04-13 kl. 19:00 - 21:00

Kulturhuset Klossen, Ekonimistråket 6, - Umeå


Fortsättning på Nya utställare del 1.

Vi träffas nu helst på plats i Umeå, men det går även bra att vara med online på Teams.

Hur preparerar jag min katt på bästa sätt?
Hur visar jag min katt?
Vad händer under utställningsdagen?
Vad betyder de olika certifikaten, titlar, placeringar, nominering?

Varmt välkomna!