tor 2022-08-25 kl. 19:00 - 21:00

Klossen, Ålidhem, 00000 Umeå


Björkstakatten inleder hösten med en medlemsträff i Studiefrämjandets lokal Klossen på Ålidhem.
Välkommen att träffa kattfolk, prata katt och fika.

SVERAK behöver vår hjälp med att dra upp en strategi med kort- och långsiktiga mål för förbundets utveckling. Det här är ett viktigt arbete och ju fler som deltar och engagerar sig desto bättre kommer målen att bli.

 Vi ska diskutera och komma med förslag till:

  • Vilka är SVERAK till för?
  • Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot har SVERAK?
  • Vilket behov av utveckling finns? Ge förslag på tre områden.

 Var med och gör SVERAK ännu bättre!