tor 2022-03-03 kl. 19:00 - 21:00

Kvarterslokal, Trattgränd 28, 90625 Umeå


Vi tuffar på med vår planering inför kattutställningen i maj!

Utställningsmöte igen den 3 mars kl 19.00 på Västra Ersboda i kvarterslokalen på Trattgränd 28.
Vi erbjuder även möjlighet att delta digitalt via zoom för de som önskar.
Länk till zoom: https://umu.zoom.us/j/67893717241

För att lyckas med Björkstakattens stora kattfest behöver vi dig!
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att vara funktionär och arbeta under utställningen – Tvärtom är det ett bra sätt att lära känna andra medlemmar i klubben och lära sig hur en utställning går till. Du kan jobba kortare pass eller hela helgen. Vi hittar något som passar dig!
 
Om du inte kan närvara på mötet den 3 mars kan du även maila till show@bjorkstakatten.se och erbjuda dina tjänster och glada humör