lör 2022-02-26 kl. 14:00 - 16:00

Online via Teams..., ...och kanske även..., ...på Trattgränd... i Umeå


Björkstakattens ordinarie årsmöte blir digitalt även i år.
Om möjligt kommer de som vill att samtidigt delta live från en kvarterslokal på Trattgränd 28 Ersboda.
Håll utkik här och på facebook, så ser vi vad som är möjligt utifrån rådande coronaläge.

Åtsmöteshandlingar och inloggningslänk läggs ut här två veckor innan mötet.
Inloggning krävs för att hämta dem.