tor 2021-12-16 kl. 19:00 - 21:00

Kvartersgård Ö Ersboda, Stävgränd 47, 906 27 Umeå


Välkommen till en medlemsträff med luciafika och trevlig samvaro!

Vår ordförande Susanne Vikström inleder med ett föredrag.
Information om Björkstakattens nya samarbete med Studiefrämjandet.