tor 2021-12-16 kl. 19:00 - 21:00

Kvartersgård Ö Ersboda, Stävgränd 47, 906 27 Umeå


Välkommen till en medlemsträff med luciafika och trevlig samvaro!

Björkstakatten bjuder alla medlemmar på luciafika med alla tillbehör!

Vi pratar om hur vi firar en så säker jul som möjligt tillsammans med våra katter.
Information om samarbete med Studiefrämjandet samt om SVERAKs kommande uppfödarutbildning.