tor 2021-10-14 kl. 19:00 - 21:00

Online..., via, ... Zoom


Allrounddomare Glenn Sjöbom har allt sedan 1997 bedömt utställningskatter runt om i hela världen.
Ikväll delar har med sig av sina erfarenheter och svarar på frågor och funderingar.

Anmäl dig till anmalan@bjorkstakatten.se (senast 10 okt) och meddela din e-postadress, så får du inloggningslänken till Zoom-föreläsningen.
Gratis för Björkstakattens medlemmar, 50 kr för övriga. Betala till Swish 1232490746 eller Björkstakattens bg 848-7167, skriv ”Glenn”.