tor 2021-04-22 kl. 19:00 - 21:00

Online..., ..., ... ...via Zoom


Kan vi ha en internationell kattutställning 14-15 augusti?

Hög tid att besluta hur vi ska göra...
Hur går det med smittspridning och vaccinering?
Vad säger Folkhälsomyndigheten?

Välkommen!