sön 2021-02-21 kl. 14:00 - 16:00

Online, ..., ... ...


Ta chansen att påverka Björkstakattens verksamhet 2021 genom att delta på vårt årsmöte!

På årsmötet kommer vi gå igenom vad avdelningen gjort under året som gått, vad som ska hända i år och välja en ny styrelse mm.
Vill du ta del av årsmöteshandlingarna innan själva mötet finns de tillgängliga nedan två veckor före.

Mötet kommer att hållas digitalt på ZOOM, länk publiceras med dokumenten nedan.

Dokument

För att ladda ner dokumenten krävs det att du loggar in under Medlem.

Kallelse och dagordning
Instruktioner och länk till årsmötet
Verksamhetsberättelse 2020
Balansräkning
Resultaträkning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till verksamhetsplan 2021