sön 2021-02-21 kl. 14:00 - 16:00

Online, ..., ... ...


Dags igen för sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Styrelsens rapporter från förra året, ekonomisk redovisning, revision.
Val av ny styrelse, valberedning mm.
Planer inför kommande verksamhetsår.

Eventuella motioner ska skickas till styrelsen senast 31 december 2020.

Valberedningen tar gärna emot namnförslag till deras mejl: valberedning@bjorkstakatten.se