tor 2020-12-03 kl. 19:00 - 21:00

Online, ..., via Zoom


En kväll främst för alla oss som har eller planera kattungar!

Hur gör du detta coronaår?
Hur fixar du transporter till hankatten?
Hur blir det med den viktiga socialiseringen?
Lättare eller svårare att hitta bra köpare?
Kan du släppa in kattungespekulanter?

Vi diskuterar detta och myckert mer.
Om du har kattungar just nu vill vi gärna se dem i kameran!