lör 2020-11-28 kl. 10:00 - 15:00

..., ..., ... ...


Hur, var och när meddelas när vi vet mer - och med hänsyn till covid-19.