tor 2020-11-12 kl. 19:00 - 21:00

Online, ..., från Östersund


En etikföreläsning online från Östersund där Patric Ragnarson belyser en hel del av de problem och dilemman man ställs inför ibland med ett djur som blir sjukt, drabbas av en kronisk sjukdom etc.

Patric Ragnarson har arbetat inom svensk djursjukvård under drygt 30 år. Ca 16 år vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, där han de sista 5 åren var klinikchef vid smådjurskliniken. Han har arbetat vid flera privata smådjurskliniker och nu arbetar Patric vid Distriktsveterinärerna Jämtland sedan ca 2 år. Hans främsta yrkesområde är reproduktion hos hund och katt. Han föder upp hundar och katter med prefixet Mavibos, sibirisk katt och Neva masquerade, och blev exteriördomare för hund 1999.

Kostnadsfritt för Björkstakattens medlemmar att delta. 50 kr för övriga.

Anmäl till anmalan@bjorkstakatten.se senast 6 november så skickas inloggningslänk.