tor 2020-03-26 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Lördag och söndag den 21-22/3 är det SVERAKs årsmöte 2020.
Det kommer att genomföras genom digital närvaro, yttrande och förslagsrätt (via GoToMeeting).
Någon rapportering i BJKs klubblokal denna dag blir det inte, men förhoppningsvis på annat sätt.