tor 2020-03-26 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Björkstakattens delegater redogör för allt som hände på SVERAKs årsmöte.

Sensationer, nyheter och regeländringar.