tor 2020-03-05 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Kom med och påverka hus Björkstakatten ska stäla sig till de val, skrivelser och motioner som ska behandlas på SVERAKs årsmöte!