lör 2020-02-22 kl. 16:00 - 21:00

Kvartersgården på Trattgränd, Trattgränd 28, 90624 Umeå


Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val.

Därefter något helt nytt: Vi äter festmiddag tillsammans!
Notera: Mötet och festen kommer att hållas i kvarterslokalen på Trattgränd 28 (V Ersboda).

Björkstakattens medlemmar bjuds på kalasmiddag.
Anmälan till middagen anmalan@bjorkstakatten.se senast 14 februari.

Dokument

För att ladda ner dokumenten krävs det att du loggar in.

Kallelse och dagordning
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse 2019
Förslag till verksamhetsplan 2020
Balansräkning
Resultaträkning
Revisionsberättelse