lör 2020-02-22 kl. 16:00 - 21:00

Kvartersgården på Trattgränd, Trattgränd 28, 90624 Umeå


Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val.

Därefter något helt nytt: Vi äter festmiddag tillsammans!
Notera: Mötet och festen kommer att hållas i kvarterslokalen på Trattgränd 28 (V Ersboda).

Björkstakattens medlemmar bjuds på kalasmiddag.
Anmälan till anmalan@bjorkstakatten.se senast 14 februari.

Lämna tips om vilka som bör ingå i klubbens styrelse till valberedning@bjorkstakatten.se
Dan Burman, Gunny Blomgren och Pernilla Helmersson utgör valberedningen.