tor 2020-02-06 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Planeringsjobbet med vårens internationella kattutställning fortsätter!

Och ja - Du behövs också!
Det finns viktiga uppgifter för alla.