tor 2019-11-28 kl. 18:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Lennart Nilsfors kommer till klubblokalen för ultraljudsundersökning av katternas hjärta och njurar.
Pris 1250 kr/katt (hjärta) 625 kr/katt (njurar) för BJK-medlemmar. Ytterligare 100 kr för icke medlemmar.

Anmälan till ultraljud@bjorkstakatten.se

OBS! Tyvärr inställt!