tor 2019-09-05 kl. 18:00 - 22:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Lennart Nilsfors kommer till klubblokalen för ultraljudsundersökning av katternas hjärta och njurar.
Pris 1250 kr/katt (hjärta) 625 kr/katt (njurar) för BJK-medlemmar.

Anmälan till ultraljud@bjorkstakatten.se

FULLBOKAT 5 september.
Nästa chans 17 oktober. Anmälningstiden öppnar två veckor före scanningen.