tor 2019-06-27 kl. 18:00 - 22:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Anmälan tidigast 10 juni till ordforande@bjorkstakatten.se .

Lennart Nilsfors kommer till klubblokalen för ultraljudsundersökning av katternas hjärta och njurar.
Pris 1250 kr/katt (hjärta) 500 kr/katt (njurar) för BJK-medlemmar.