tor 2019-06-13 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Vi träffas på klubblokalen och utvärderar vår internationella kattutställning.

Vad fungerade bra och mindre bra?
Hur gick det med publik, servering och intäkter?
Vad kan vi göra bättre nästa år?

Välkommen!