tor 2019-03-28 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Rebecka Nevala kommer till klubblokalen och redogör för vad våra katter behöver få i sig.