tis 2019-03-05 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


OBS! En onsdag denna gång:
Genomgång av handlingar och motioner till SVERAKs årsmöte 17-18 mars.

Vägledning till klubbens ombud om hur de ska rösta.