sön 2019-02-17 kl. 14:00 - 16:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Årsmötesförhandlingar, som avslutas med extra gott fika.

Kom och gör din röst hörd när det gäller val av styrelse och verksamhetsinriktning under kommande verksamhetsår etc.

Dokument

För att ladda ner dokumenten krävs det att du loggar in.

Kallelse och dagordning
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse 2018
Förslag till verksamhetsplan 2019
Balansräkning
Resultaträkning
Revisionsberättelse

Motion från styrelsen (Ska beslutas en andra gång för ändring av stadgar)

Motion från Kristin Stenmark (Ska beslutas en andra gång för ändring av stadgar)